Search Gradle plugins

Version 3.2

3.2

Created 13 April 2023.

Seamless PHP development with Gradle

Using the plugins DSL:

plugins {
 id("ee.keel.gradle.PhpToolkitBasePlugin") version "3.2"
}

Using legacy plugin application:

buildscript {
 repositories {
  maven {
   url = uri("https://plugins.gradle.org/m2/")
  }
 }
 dependencies {
  classpath("ee.keel.gradle:gradle-toolkits:3.2")
 }
}

apply(plugin = "ee.keel.gradle.PhpToolkitBasePlugin")

Using the plugins DSL:

plugins {
 id "ee.keel.gradle.PhpToolkitBasePlugin" version "3.2"
}

Using legacy plugin application:

buildscript {
 repositories {
  maven {
   url "https://plugins.gradle.org/m2/"
  }
 }
 dependencies {
  classpath "ee.keel.gradle:gradle-toolkits:3.2"
 }
}

apply plugin: "ee.keel.gradle.PhpToolkitBasePlugin"

Learn how to apply plugins to subprojects