Search Gradle plugins

Plugin Latest Version

ru.yoomoney.gradle.plugins.documentation-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney/documentation-plugin

1.1.0
(26 August 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.moira-trigger-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney/moira-trigger-plugin

4.0.1
(20 October 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.grafana-dashboard-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney-gradle-plugins/grafana-dashboard-plugin

5.4.0
(15 October 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.library-project-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney/library-project-plugin

7.3.0
(26 August 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.docker-artifact-publish-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney-gradle-plugins/docker-artifact-publish-plugin

1.1.0
(26 August 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.git-expired-branch-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney/git-expired-branch-plugin

6.1.0
(26 August 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.weblate-plugin

Gradle plugin by YooMoney. See README: https://github.com/yoomoney-gradle-plugins/weblate-plugin

1.5.0
(26 August 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.gradle-project-plugin

Gradle project plugin

7.7.0
(20 October 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.artifact-release-plugin

Gradle artifact release plugin

5.1.1
(04 October 2021)

ru.yoomoney.gradle.plugins.check-dependencies-plugin

Dependencies check gradle plugin

7.3.0
(26 August 2021)